Zakończone przetargi

 

 

euro zwik fundusze  logo gmina  logo zwik  Unia spojniosc 

 

 

Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Rawiczu sp. z o.o. ogłasza zapytanie ofertowe prowadzone na podstawie Regulaminu udzielania zamówień dla zadań współfinansowanych z udziałem środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020 o wartości nieprzekraczającej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11ust 8 Ustawy Prawo zamówień publicznych na usługę pn.Realizacja działań informacyjno- promocyjnych dla Projektu ,,Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Rawiczu’’

Termin składania ofert: 12.05. 2017r. do godz. 11:00
Oferty należy składać w sekretariacie Spółki mieszczącym się w Folwarku przy ul. Półwiejskiej 20, 63-900 Rawicz.
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 12.05. 2017r r. o godzinie 11:15 w siedzibie Zamawiającego mieszczącej się w Folwarku przy ul. Półwiejskiej 20, 63-900 Rawicz, pokój nr 8. Osoba do kontaktu: Robert Garczyński, tel. 519 518 596, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

 Informacja z sesji otwarcia ofert 12.05.2017:

 Wybór nakorzystniejszej oferty 22.05.2017: