Zakończone przetargi

Ogłoszenie o udzieleniu  zamówienia 2018-OJS181-410791-pl

===========================================================================================================================================

Zawiadomienie o wyborze oferty z 28.08.2018r.

============================================================================================================================================

Przedłużenie terminu związania ofertą z 07.08.2018r.

=============================================================================================================================================

Informacja z sesji otwarcia ofert z dnia 11.06.2018 r.

==============================================================================================================================================

Informacja Zamawiającego nr. 3 z dnia 07.06.2018 r.

 ==============================================================================================================================================

Modyfikacja z dnia 21.05.2018 r.

===============================================================================================================================================

Zawiadomienie o zmianie terminu składania ofert 21.05.2018 r.

================================================================================================================================================

Modyfikacja z dnia 07.05.2018 r.

================================================================================================================================================

Zawiadomienie o zmianie terminu składania ofert 07.05.2018 r.

 

================================================================================================================================================

Zawiadomienie o wpłynięciu odwołania 02.05.2018 r.

 

=================================================================================================================================================

Odwołanie

=================================================================================================================================================

informacja Zamawiającego nr.2 26.04.2018 r.

=================================================================================================================================================

Pytania i odpowiedzi 20-04-2018 r.

=================================================================================================================================================