Zakończone przetargi

Informacja o wyborze oferty 09-07-2018 r.

=========================================================================================================================================================

Informacja z sesjii otwarcia ofert 29-06-2018 r.

==========================================================================================================================================================

Pytania i odpowiedzi 19.06.2018r.

==========================================================================================================================================================

Dokumentacja zapytania ofertowego dostępna do pobrania z portalu ,,Baza Konkurencyjności'' pod adresem:

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/5316

==========================================================================================================================================================