W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Zakład Wodociągów i Kanalizacji

w Rawiczu Sp. z o.o.


Folwark, ul. Półwiejska 20

63-900 Rawicz


tel. 65 546 10 59

e-mail: sekretariat@zwikrawicz.pl


REGON 365551409

NIP 6991958551


Udostępnianie informacji publicznej

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Rawiczu Sp. z o.o. jest udostępniana na wniosek, zgodnie z ustawą z 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. 2014, poz. 782). 

Termin, sposób i forma udostępnienia informacji publicznej na wniosek:

Udostępnianie informacji na wniosek następuje "bez zbędnej zwłoki", nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku. Jeżeli informacja publiczna nie może być udostępniona w powyższym terminie, spółka powiadamia w tym terminie o powodach opóźnienia oraz o nowym terminie, w jakim udostępni informację (nie dłuższym jednak niż 2 miesiące od dnia złożenia wniosku).

Udostępnianie informacji publicznej na wniosek następuje w sposób i w formie zgodnych z wnioskiem, chyba że środki techniczne, którymi dysponuje spółka, uniemożliwiają udostępnienie informacji w sposób i w formie określonych we wniosku. W takiej sytuacji spółka powiadamia pisemnie wnioskodawcę o przyczynach braku możliwości udostępnienia informacji zgodnie z wnioskiem i wskazuje, w jaki sposób lub w jakiej formie informacja może być udostępniona niezwłocznie. Jeżeli w terminie 14 dni od powiadomienia wnioskodawca nie złoży wniosku o udostępnienie informacji w sposób lub w formie wskazanych przez spółkę w powiadomieniu, postępowanie o udostępnienie informacji umarza się.

Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Rawiczu Sp. z o.o. może udzielić odpowiedzi w formie pisma, z wyjaśnieniem że:

 • żądana informacja nie dotyczy spraw publicznych;
 • Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Rawiczu nie dysponuje żądaną informacją;

istnieją przepisy określające odmienne zasady i tryb dostępu do informacji publicznej.

Jak dostarczyć wniosek:

Wniosek o udzielenie informacji publicznej można przekazać do Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Rawiczu w jeden z niżej wymienionych sposobów:

 • przesłać pocztą na adres: Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Rawiczu, Folwark ul. Półwiejska 20, 63-900 Rawicz;
 • złożyć osobiście w sekretariacie Spółki;
 • przesłać na numer fax: (+48 65) 546 70 04;
 • przesłać pocztą elektroniczną na adres e-mail: sekretariat@zwikrawicz.pl;
 • przesłać elektronicznie za pomocą poniższego formularza:


  Wniosek o udostępnienie informacji publicznej

  Wniosek o udostępnienie informacji publicznej

  * Pole wymagane
  Opłaty:

  Dostęp do informacji publicznej jest bezpłatny z wyjątkiem sytuacji, gdy w wyniku udostępnienia informacji publicznej na wniosek spółki ma ponieść dodatkowe koszty związane ze wskazanym we wniosku sposobem udostępnienia lub koniecznością przekształcenia informacji w formę wskazaną we wniosku. Wówczas spółka może pobrać od wnioskodawcy opłatę w wysokości odpowiadającej tym kosztom. W takim przypadku spółki, w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku, powiadomi wnioskodawcę o wysokości opłaty. Udostępnienie informacji zgodnie z wnioskiem następuje po upływie 14 dni od dnia powiadomienia wnioskodawcy, chyba że wnioskodawca dokona w tym terminie zmiany wniosku w zakresie sposobu lub formy udostępnienia informacji albo wycofa wniosek.

  Tryb odwoławczy:

  Odmowa udostępnienia informacji publicznej oraz umorzenie postępowania o udostępnienie informacji następują w drodze decyzji, na którą przysługuje odwołanie w formie wniosku o ponowne rozpatrzenie przez prezesa spółki.

  W przypadku bezczynności spółki wnioskodawcy przysługuje prawo złożenia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu.

Powiadom znajomego